Copier ofereix un servei totalment personalitzat.
Des del primer moment que atenem a un client, activem el servei de consultoria que
consta dels següents passos:

Cada empresa requerèix uns equips i unes funcionalitats particulars, sigui petita o gran o depenent de cada departament sempre podem oferir solucions globals personalitzades.

Busquem millores des de tots els punts de vista, funcional, mediambiental i de seguretat, sempre optimitzant la despesa.

Anàlisi
Funcional

 • Inventari detallat de la flota de dispositius d'impressió / copiat / fax / escàner (planimetria)
 1. Volums de producció.
 2. Tipologia de dispositius i dispersió de proveïdors.
 3. Distribució de la producció per rang de velocitats.
 4. Antiguitat del parc d'impressió.
 5. Nivells de connectivitat.

Eco
Anàlisi

 • Emissions CO2
 • Volum de paper consumit i impacte en: arbres, aigua i electricitat.

Anàlisi
de costos

 • Costos directes:
 1. Impressió: financers, consumibles i manteniments
 2. Energètics.
 • Costos indirectes:
 1. IT
 2. SSGG

Anàlisi
de seguretat

 • Nivells de seguretat documental
 1. Dispositius.
 2. Accés als dispositius.
 3. Dispositius connectats a xarxa.
 4. Flux del document des dels dispositius.

Adaptem els equips i el funcionament a les necessitats de cada empresa.

Hardware

 • Impressores i multifuncionals que componen un model dissenyat per cobrir les necessitats actuals de producció així com tot el consumible necessari per treballar.

Software

 • Web device monitor, software control estat / incidències dels equips.
 • Copier-remote: control de copies i consumibles del client al núvol.
 • FaxBox: enviament i recepció de faxos des de PC / multifuncional sense plaques de fax (fax al núvol).
 • GlobalScan: utilitat d’escaneig amb fluxos i OCR.

Funciona-
litats

 • Copiat: classificació, portades, separadors, dúplex, combinat, reducció, ampliació…
 • Impressió: impressió de prova, bloquejada, retinguda, emmagatzemada.
 • Fax: recepció, transmissió.
 • Escàner: Scan to folder, mail, FTP, Url, Document Server, USB/SD.
 • Seguretat i control d'ús: Codis usuari, encriptació SSL, SNMP, contrasenya, PDF, driver RPCS.

Servei

 • Servei integral MDS de documents gestionats
 1. Servei de Transformació.
 2. Servei d'operació remot, detecció automàtica d'incidències tècniques i tòner.
 3. Contract Manager amb tasques d'optimització contínua.
 4. Flux del document des dels dispositius.
 • Pay per Page, establiment d'un únic preu per pàgina B/N i color per a tota la proposta de valor

Comenci a beneficiar-se de les millores al seu sistema de treball.

 • Optimització contínua de la gestió de la flota
 • Major funcionalitat tecnològica per a la gestió de documents
 • Increment de control i de la seguretat
 • Reducció de l'impacte mediambiental de la flota de dispositius
 • Reducció de costos directes i indirectes
 • Millora de la productivitat dels usuaris

El nostre servei tècnic, altament qualificat, li garanteix de que tingui sempre a punt els seus equips:

 • Resposta immediata: disponibilitat del servei tècnic en 4 hores
 • Atenció personalitzada: parli directament amb el seu tècnic assignat
 • Formació continua dels tècnics
 • Control de les incidències en format electrònic, estalviant paper
 • Actualització de firmware
 • Control diari de còpies i toner

Amb aquest procés, Copier garanteix una millora del sistema, un servei post-venda que assegura el seu correcte funcionament, i el més important: una optimització dels costos al nostre client.